Miễn phí Ứng Trước - Thu Hộ COD

 Tôm hùm

Tôm hùm

SKU: BTF3T5
450,000₫

Mô tả

Tôm hùm giá tữ 450k- 550k \kg 

 Tôm hùm