Miễn phí Ứng Trước - Thu Hộ COD

 Hàu Sữa Chiên Trứng - Quán 7 Thép

Hàu Sữa Chiên Trứng - Quán 7 Thép

120,000₫

Mô tả

QUÁN 7 THÉP

Hàu sữa chiên trứng: 120.000

Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00

SĐT: 0275 382 7911

Shipper Bến Tre: 0981 44 33 44

Địa chỉ: 54B Bình Phú, Tp Bến Tre, T. Bến Tre (gần chợ Phường 7)

 Hàu Sữa Chiên Trứng - Quán 7 Thép