Miễn phí Ứng Trước - Thu Hộ COD

 Gà rán 4 miếng

Gà rán 4 miếng

116,000₫

Mô tả

4 miếng gà cho cả nhà

Sản phẩm liên quan

15,000₫
15,000₫
15,000₫
15,000₫
 Gà rán 4 miếng