Miễn phí Ứng Trước - Thu Hộ COD

 Gà rán 4 miếng

Gà rán 4 miếng

116,000₫

Mô tả

4 miếng gà cho cả nhà

 Gà rán 4 miếng