Miễn phí Ứng Trước - Thu Hộ COD

Gà Mâm - Quán 7 Thép

380,000₫

Mô tả

QUÁN 7 THÉP

Gà lên mâm: 380.000

Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00

SĐT: 0275 382 7911

Shipper Bến Tre: 0981 44 33 44

Địa chỉ: 54B Bình Phú, Tp Bến Tre, T. Bến Tre (gần chợ Phường 7)

 Gà Mâm - Quán 7 Thép
 Gà Mâm - Quán 7 Thép