Miễn phí Ứng Trước - Thu Hộ COD

Đậu Hũ Bách Thảo Chà Bông - Quán 7 Thép

90,000₫

Mô tả

QUÁN 7 THÉP

Đậu hũ bách thảo chà bông: 90.000/phần

Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00

SĐT: 0275 382 7911

Shipper Bến Tre: 0981 44 33 44

Địa chỉ: 54B Bình Phú, Tp Bến Tre, T. Bến Tre (gần chợ Phường 7)

 Đậu Hũ Bách Thảo Chà Bông - Quán 7 Thép
 Đậu Hũ Bách Thảo Chà Bông - Quán 7 Thép