Miễn phí Ứng Trước - Thu Hộ COD

 Cơm Tấm Thịt Nướng Phá Lấu - Cơm Tấm Loan

Cơm Tấm Thịt Nướng Phá Lấu - Cơm Tấm Loan

25,000₫

Mô tả

Cơm Tấm Loan

Giờ mở cửa: 06:00 - 11:00

Địa chỉ: Tán Kế, P3, Tp Bến Tre, T. Bến Tre

Sản phẩm liên quan

15,000₫
15,000₫
15,000₫
15,000₫
 Cơm Tấm Thịt Nướng Phá Lấu - Cơm Tấm Loan