Miễn phí Ứng Trước - Thu Hộ COD

 Cơm gà sốt cay

Cơm gà sốt cay

50,000₫

Mô tả

Combo cơm+gà+súp+nước only 50k

Sản phẩm liên quan

10,000₫
10,000₫
10,000₫
18,000₫
15,000₫
 Cơm gà sốt cay