Miễn phí Ứng Trước - Thu Hộ COD

 Cá Thác Lác Rút Xương - Quán 7 Thép

Cá Thác Lác Rút Xương - Quán 7 Thép

160,000₫

Mô tả

QUÁN 7 THÉP

Cá thác lác rút xương: 160.000/phần

Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00

SĐT: 0275 382 7911

Shipper Bến Tre: 0981 44 33 44

Địa chỉ: 54B Bình Phú, Tp Bến Tre, T. Bến Tre (gần chợ Phường 7)

Sản phẩm liên quan

30,000₫
270,000₫
260,000₫
55,000₫
 Cá Thác Lác Rút Xương - Quán 7 Thép