Miễn phí Ứng Trước - Thu Hộ COD

 Bò Wagyu

Bò Wagyu

300,000₫

Mô tả

Đây là loại thịt bò chát lượng, hảo hạng, giá trị dinh dưỡng cao

Sản phẩm liên quan

10,000₫
10,000₫
10,000₫
18,000₫
15,000₫
 Bò Wagyu