Miễn phí Ứng Trước - Thu Hộ COD

 2 Gà sauce cay

2 Gà sauce cay

80,000₫

Mô tả

Combo có khoai tây + nước pepsi 

 2 Gà sauce cay