Trà Vinh Food

30,000₫
-20%
20,000₫ 25,000₫

BÁNH HEO QUAY - TRÀ VINH

20,000₫ 25,000₫

-4%
225,000₫ 235,000₫
-9%
100,000₫ 110,000₫

Cơm Phú Hào 100k/ phần

100,000₫ 110,000₫

-8%
110,000₫ 120,000₫
-5%
95,000₫ 100,000₫

Cơm cá mặn 95k/ phần

95,000₫ 100,000₫

-6%
80,000₫ 85,000₫
-6%
300,000₫ 320,000₫
-5%
90,000₫ 95,000₫
-20%
120,000₫ 150,000₫

Bò lộp

120,000₫ 150,000₫

-6%
85,000₫ 90,000₫
-20%
120,000₫ 150,000₫
35,000₫