Tất cả sản phẩm

22,000₫
13,000₫
18,000₫
18,000₫
35,000₫
35,000₫
70,000₫
38,000₫
450,000₫

Tôm hùm

450,000₫

60,000₫
250,000₫
60,000₫
60,000₫
50,000₫
30,000₫
27,000₫
32,000₫

Chả Ky Cá

32,000₫